Service

Service

Ventilasjon

Vi utfører service både på ventilasjon, kjølesystemer, og varmepumper, det hjelper til å holde driftskostnadene lave, godt inneklima og opprettholder levetiden på utstyret ditt. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud til ditt anlegg.

Elektro

Vi kan uføre kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud til ditt anlegg.


Kontakt info

PMH AS

Vi er en elektro og ventilasjons-partner du kan stole på, vår fokus ligger i godt utført arbeid og god service ovenfor kundene våres.